№ 3 (2023): Київський юридичний журнал

Київський юридичний журнал. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 3. 86 с.

Опубліковано: 2023-07-11

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА