«Київський юридичний журнал» – рецензований науковий журнал юридичного спрямування.

Рік заснування: 2021 р. 

Засновник: Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж».

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ No 25045-14985Р від 25.11.2021 року.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року (додаток 3).

Спеціальність: 081 – Право.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мови публікації: українська, англійська, німецька, французька, іспанська, польська, болгарська.

ISSN (print) 2786-7455

ISSN (online) 2786-7463

Журнал «Київський юридичний журнал» спрямований на популяризацію новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері права, юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України.

Поточний номер

№ 4 (2023): Київський юридичний журнал

Київський юридичний журнал. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 4. 116 с.

Опубліковано: 2023-11-06
Переглянути всі випуски