ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ У ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj-2023-4.10

Ключові слова:

методика розслідування, кримінальні правопорушення проти довкілля, слідчий огляд, огляд місця події, тактика огляду місця події

Анотація

Статтю присвячено дослідженню специфіки проведення огляду місця події при розслідуванні кримінальних правопорушень проти довкілля та вивченню тактичних рекомендацій щодо проведення цієї слідчої (розшукової) дії. У більшості випадків огляд місця події проводиться невідкладно і до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, коли у працівників досудового розслідування наявні незначні дані про вчинене кримінальне правопорушення проти довкілля і вихідна слідча ситуація вимагає від слідчого проведення необхідних дій з підготовки до огляду місця події і залучення необхідних спеціалістів в галузі екології. Традиційно огляд місця події поділяють на три етапи (підготовчий, робочий, заключний) на кожному з яких слідчий виконує певні процесуальні дії з метою проведення огляду. У ході підготовки до проведення огляду місця події при розслідуванні кримінальних правопорушень проти довкілля, слідчому необхідно залучити до огляду криміналістів та спеціалістів в галузі екології, які під час проведення огляду зможуть надати допомогу у здійсненні фото- та відеозйомки, вилучення слідів протиправних дій, речових доказів, здійснення замірів та відібрання проб, а також надати консультацію з приводу питань, віднесених до їх спеціалізації. До огляду місця події можуть бути залучені екологи, ветеринари, геологи, біологи, інженери, гідрометеорологи, маркшейдери, іхтіологи, єгері, працівники державної екологічної інспекції, працівники суб’єктів господарювання, інспектори рибоохорони, працівники санітарно- екологічної інспекції тощо. Робочий етап огляду місця події у кримінальних правопорушеннях проти довкілля вимагає ретельного вивчення обстановки місця події, детального огляду наявних об’єктів, їх ознак та взаєморозташування, виявлення та фіксації слідів кримінального правопорушення та наслідків, що настали. На заключному етапі результати проведення огляду місця події перевіряються та вносяться до протоколу огляду з яким ознайомлюються поняті та учасники цієї слідчої (розшукової) дії.

Посилання

Книженко С.О. Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного видобування корисних копалин. Форум права. 2010. № 3. С. 186–190. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/05d46331-1e04-489a-b685-edca58d9d7de/content.

Криміналістика : навч. пос. В.Д. Берназ, М.В. Салтевський. Одеса : ОДУВС, 2010. 460 с.

Криміналістика: підручник. Кол. авт.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. За ред. проф. В. Ю. Шепітька. 4-е вид.,перероб. і доп. Х.: Право, 2010. 464 с.

Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 1 / [А.Ф. Волобуєв, М.В. Даньшин, А.В. Іщенко та ін.]; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва, Р.Л. Степанюка, В.О. Малярової; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 384 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ main/465117.

Одерій О.В. Теорія і практика розслідування злочинів проти довкілля : монографія / О.В. Одерій. Харків : Діса плюс, 2015. 528 с.

Стасюк Л.Л. Організація та проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря. Форум Права. № 4. 2011. С. 711–715.

Туровець Ю.М. Початковий етап розслідування злочинів проти довкілля. Автореф. дис. … канд. юрид. наук 12.00.09. Національний університет державної податкової служби України, Ірпінь, 2012. 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-06

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ