ОТРИМАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДЕЯКИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj-2023-4.09

Ключові слова:

кримінальне судочинство, судова експертиза, об’єкти, зразки

Анотація

У статті представлені теоретичні положення та засновані на них практичні рекомендації, спрямовані на забезпечення законності та ефективності роботи суду з окремими об’єктами експертизи, зокрема щодо відібрання біологічних зразків від особи та підготовки для експертного дослідження матеріалів кримінального провадження. Констатовано, що якість експертизи залежить не тільки від компетентності експерта та валідності використовуваних ним методик, а й від стану та обсягу, наданого в його розпорядження матеріалу, що вимагає від судді не лише наявності знань відповідних норм процесуального права, але й криміналістичних методів отримання та підготовки об’єктів для експертного дослідження. З метою уникнення ситуації, коли експерт за браком об’єктів дослідження чи ідентифікаційних ознак і, як наслідок, наявності деяких сумнівів схиляється до певної відповіді на поставлене запитання під впливом відомостей про загальну ситуацію у справі (наприклад, визнання особою винуватості), пропонується надавати експерту лише дані та матеріали кримінального провадження, що підлягають безпосередньому дослідженню. Задля унормування порядку та умов отримання від особи біологічних зразків для проведення експертизи необхідно розробити міжвідомчий нормативно-правовий акт. Наразі ж при ухваленні рішення щодо примусового відібрання біологічного матеріалу для експертного дослідження та оцінки його результатів пропонується ураховувати: ступінь суспільної небезпеки кримінального правопорушення; доказову значущість даних, які передбачається отримати із застосуванням заходів фізичного впливу (зокрема, наявність інших доказів певних фактів і обставин); можливість альтернативних способів отримання зразків; наявність зафіксованої належним чином відмови особи добровільно надати біологічні зразки та її мотиви; ризики для здоров'я обвинуваченого, спосіб проведення процедури та ступінь заподіюваного нею фізичного болю, душевних страждань тощо.

Посилання

Постанова Верховного Суду від 07.08.2019 р. у справі № 555/456/18. URL: https://court.sinko.me/document/83617115_7bf45ac4

Примусовий відбір зразків у особи для проведення експертизи. Mетодичні рекомендації для практичних підрозділів / О. В. Лускатов та ін. Дніпро, 2017. 36 с.

Filipenko, N., Juodkaitė-Granskienė, G., Ivanovic, A., Turska, V., Myroshnichenko, Y. (2023). Particular Aspects of International Cooperation of Ukrainian Forensic Science Institutions with Foreign Specialists in Collecting, Studying and Processing Human Genomic Information and Conducting Molecular Genetic Analysis. In: Nechyporuk, M., Pavlikov, V., Kritskiy, D. (eds) Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering – 2022. ICTM 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 657. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36201-9_48

Дердюк Б. М., Коропецька С. О. Застосування примусу під час відібрання біологічних зразків у особи. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. С. 274–276. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/68.

Благодир А. А., Благодир В. С. Відповідність відібрання зразків для проведення експертизи міжнародним стандартам. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 274–276. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-2/66

Постанова Верховного Суду від 10.02.2022 р. у справі № 163/2245/17. URL: https://zakon.cc/court/document/read/103283297_997c479c

Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. Київ : «К.І.С.», 2010. 576 с.

CASE OF JALLOH v. GERMANY, (EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS July 11, 2006). https://www.hr-dp.org/files/2013/09/08/CASE_OF_JALLOH_v._GERMANY_.pdf (дата звернення: 09.05.2022).

Когутич І. І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : автореф. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00. Київ, 2010. 38 с.

Откідач Г. До питання про пожежно-технічну експертизу. Право України. 2002. № 4. С. 96–99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-06

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ