ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НА ПІДСТАВІ ОДНОСТОРОННІХ ДІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj-2023-4.08

Ключові слова:

товариство з обмеженою відповідальністю, право на вихід учасника, правова природа виходу, правові наслідки виходу, односторонні дії, односторонній правочин

Анотація

У статті проаналізована правова природа виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю на підставі дій як юридичних фактів учасників товариства. Особлива ува- га приділена порядку виходу учасника з товариства, якщо для цього потрібна згода інших учасників товариства. Показано, що правова природа виходу учасника з товариства базується на діях як юридичних фактах, у тому числі на односторонніх діях учасників цього процесу. Основними діями учасників цього процесу є дії учасника товариства, який виходить із нього (подання заяви про вихід із товариства), і дії інших учасників товариства (надання згоди на вихід учасника з товариства). Ці дії, що мають цивільно-правову природу, слід розглядати як односторонні дії суб’єктів корпоративних правовідносин. Дії суб’єкта державної реєстрації щодо внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру та надання виписки заявнику, товариству та іншим учасникам товариства слід розглядати як зовнішні публічні дії, юридичні акти, які мають публічно-правову природу. Показано, що подання заяви про вихід з товариства не може розглядатися як односторонній правочин, оскільки ця дія самостійно не породжує настання правових наслідків – припинення корпоративних прав учасника товариства. Односторонній правочин припинення корпоративних прав шляхом виходу учасника з товариства вчиняється при реалізації юридичного складу, основними елементами якого є дії як учасника, який виходить з товариства, так і інших учасників товариства (у випадку надання згоди) та суб’єкта державної реєстрації. Тільки при завершенні всього юридичного складу виникають правові наслідки – припинення корпоративних прав учасника товариства. Односторонні дії є рушійною силою настання одностороннього правочину припинення корпоративних прав учасника товариства та головними щодо реалізації волевиявлення учасника, тобто здійснення суб’єктивного корпоративного права на вихід учасника з товариства. Правовими наслідками для учасника при виході з товариства є припинення його права на частку в статутному капіталі, припинення корпоративних прав, тобто прав з частки, та корпоративних правовідносин з товариством. Правові наслідки для товариства і для інших учасників при виході учасника з товариства залежать від ухваленого рішення товариством зменшувати або не зменшувати свій статутний капітал, що може вплинути на прибуток товариства і на розмір отримуваних іншими учасниками дивідендів.

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Сіщук Л.В. Колізії у правовому регулюванні щодо визначення моменту виходу учасника з господарського товариства. Приватне право і підприємництво. 2016. Вип. 15. С. 150–154.

Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 Нац. юрид. академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2010, 38 с.

Мельник О.В. Вихід з господарського товариства як підстава припинення корпоративних правовідносин: цивільно-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 2. С. 73–76.

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15

Уразова Г.О. Право учасника на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю. Проблеми законності. 2015. Вип. 129. С. 129–138.

Таш’ян Р.І. Односторонні правочини у цивільному праві: монографія. Харків: Право, 2010. 200 с.

Кравчук В.М. Правова сутність виходу з товариства. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 1. С. 3–4.

Щербина Є. М., Гетьман Я. В. Правовий аналіз виходу з товариства з обмеженою відповідальністю його учасника. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 6. Том 3. С. 53–55.

Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 Нац. юрид. академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2010, 430 с.

Спасибо-Фатєєва І.В. Проблеми правової кваліфікації певних дій учасників господарських товариств. Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу: матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. наук. – досл. ін-т прив. права і підпр. ім. Ф.Г. Бурчака. 27–28 вересня 2019. С. 207–212.

Кобець Р. Новий закон про ТОВ: Порядок виходу учасника з товариства. Delo.ua. URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/novijzakon-pro-tov-mozhlivostita-riziki-339557/205

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 02 грудня 2020 року у справі № 910/13957/19. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=93329963&red=100003021625fb7330f3c376129f7426ce1c76&d=5

Кібенко О., Залеська А. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю: проблемні питання та практичні рекомендації. Українське комерційне право. 2012. № 12. С. 20–29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-06

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС