КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj-2023-4.07

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, соціальна відповідальність бізнесу, воєнний стан, суб’єкти господарювання

Анотація

У статті розглянуто деякі аспекти соціальної відповідальності бізнесу, наведено аргументи щодо необхідності її посилення в період дії воєнного стану. Обґрунтовано, що ділова репутація суб’єктів господарювання нерозривно пов’язана з соціальною відповідальністю бізнес структури. В науковій літературі існує чотири основні підходи до концепції корпоративної соціальної відповідальності: економічний, політичний, соціальний, етичний. Варто відмітити, що у кожній країні соціальна відповідальність бізнесу має певні специфічні риси, але загальною рисою є досягнення однієї мети – забезпечення стабільного суспільного розвитку. Українські компаній з початком військових дій були вимушені переглянути свою стратегію корпоративної соціальної відповідальності та адаптувати її до нових, військових умов. Перед суб’єктами господарювання в період дії воєнного стану постало складне завдання – турбота не тільки про прибутки і сплату податків, а й про соціально незахищені верстви населення, про екологічний стан країни тощо. З початку повномасштабної війни росії проти України українські та міжнародні компаній почали оприлюднили чітку позицію щодо війни – підтримка українського народу та допомога Збройним силам України заради досягнення скорішого миру на українських землях. З перших днів український бізнес проявив свою найкращу сторону – згуртувався та сконцентрувався на допомозі державі та людям. У період дії воєнного стану корпоративна соціальна відповідальність бізнесу є гостро необхідною, оскільки вона стає все більш важливою для навколишнього середовища, суспільства та держави. Позитивним є те, що український бізнес, балансуючи між економічною раціональністю та суспільною відповідальністю, став ще одним фактором неочікуваної обороноздатності України. Проте і бізнес, і держава мають бути готовими повернутися на рейки мирного життя. Повоєнна розбудова країни буде вимагати від держави створення умов для ефективного функціонування корпоративної соціальної відповідальності, а від бізнесу активної участі в екологічних, освітніх проектах, піклуванні про людей з обмеженими можливостями та відновленні зруйнованої інфраструктури країни.

Посилання

Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/55882/1/Konspekt_lektsii_KSV.pdf.

Супрун Н.А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії «Europe'2020») / Н.А. Супрун // Український соціум. 2013. № 2. С. 163–176. http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Usoc_2013_2_14.

Злепко П. С. Розвиток соціальної відповідальності бізнесу в Україні// http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/44350/1/%D0%97%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf

Elkington J. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of the 21st Century Business / Elkington J. // Capstone Publishing, 2000. 162 p.

Freeman R. Edward Corporate Stakeholder Responsibility: A New Approach to CSR / Freeman R. Edward, S. Ramakrishna Velamuri, Brian Moriarty // Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, 2006. 77 p.

Carnegie A. The Gospel of Wealth. Revija za socijalnu politiku. 2012. 19 (2). P. 199–206.

Матросова Л. Розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) бізнесу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 33. С. 194–201.

Грицина Л.А. Еволюція та формування концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємств http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Economics/20157.doc.htm.

Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. Навч. посіб. // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». 2015. 180 с.

Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика: підручник / Саприкіна М.А., Ляшенко О. М, Саєнсус М.А., Місько Г.А., Зінченко А.Г.; за наук. ред. д.е.н., проф., засл. діяч науки і техніки України Редькіна О.С. К.: ТОВ «Фарбований лист». 2011. 480 с.

Сопе Communications/Ebiquity Global CSR Study. https://www.conecomm.com/researchblog/2015-conecommunications-ebiquity-global-csr-study.

Що таке КСВ та чому це важливо. https://givingtuesday.org.ua/blog/shho-take-ksv-tachomu-tse-vazhlyvo/

Корпоративна соціальна відповідальність: весняні кейси. https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ002168.

Програма релокації підприємств. https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsiiPidprimstv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-06

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС