ВПЛИВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ НА ЯКІСТЬ ЗАКОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj-2023-4.02

Ключові слова:

закон, якість закону, юридична техніка, законодавча техніка

Анотація

У статті розкрито сутність та вплив законодавчої техніки на рівень якості закону. В якості складових законодавчої техніки розглянуто мовний, що має вияв у простоті, стислості, ясності і точності законоположень; логічний, що забезпечує визначеність, послідовність та несуперечливість закону та процедурний, порушення якого не лише ускладнюють його прийняття, а і може слугувати підставою визначення закону неконституційним. На прикладі норм різноманітних галузевих нормативно-правових актів визначено помилки, спричинені порушенням правил законодавчої техніки та запропоновано шляхи їх усунення. В якості мовних засобів досліджено законодавчу стилістику та лінгвістику, особливості побудови словосполучень, речень у тексті закону. Серед логічних підсистем досліджено закон протиріччя, виключеного третього, тотожності. Особлива увага приділена впливу процедурних правил на якість закону через аналіз нормопроектної діяльності та прийняття закону.

Посилання

Риндюк В.І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика: Моногорафія / Відп. ред. Ющик О.І. К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 272 с.

До питання мови юридичного закону та її вплив на правову культуру суспільства // А.І. Паньков, С.П. Кравченко // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. Одеської державної академії. Одеса, 1998. 115 с.

Земельний Кодекс України. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст. 27) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text

Цивільний Кодекс України. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Косович В.М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти: монографія, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. 566 с.

Мельник А.А. Термінологія правового закону – важливий аспект законодавчого регулювання. Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів: тез. доп. учасн. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2017. С. 174–177.

Буткевич В. Якість закону і питання ефективності застосування рішень Європейського суду з прав людини судами України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.infopressa.com/artikle-1099.html

Демків Р. Якість закону – необхідна умова дії норм права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2017. № 1. С. 34–40.

Теплюк М.О. Введення закону в дію: теоретико-правові проблеми законодавчого регулювання: автореф. дис. д-ра. юрид. наук: 12.00.01. К., 2014. 40 с.

Снігур І.Й. Типові помилки розробників законопроектів / І.Й. Снігур // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 150–155.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-06

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА